Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

My beloved fuckblog i have not forgotten you.
I'll come back.

thinking of jenny the whore ,
kept me from posting here.

now i'm looking for a new one
i think her name is faye.

it's tough to post new sexsound when i still cant enjoy
having sex while listening to some really sexy tunes.

i'm going to test several methods to make the dick grow strong and willing again .

Μhn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου