Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2009

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

HTRK-fascinator

Ordo Rosarius Equilibrio - Three Is An Orgy, Four Is Forever

Wire-The 15th

The stormies-dilly dilly
lyrics by the greek hero of athens polytechnic uprising Nikos Mastorakis.

Teddy Pendergrass

Imagination-just an illusion

Martina Topley-Bird - Sandpaper kisses

Trash palace-Venus in furs (velvet underground cover)Whiplash girlchild in the dark
Severin, your servant comes in bells, please dont forsake him
Strike, dear mistress, and cure his heart

the original version can be heard Here

Bow wow wow-aphrodisiac

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009