Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Trash palace-Venus in furs (velvet underground cover)Whiplash girlchild in the dark
Severin, your servant comes in bells, please dont forsake him
Strike, dear mistress, and cure his heart

the original version can be heard Here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου